Legislativa a informační povinnost k obyvatelům domu

Všeobecné informace

Všichni vědí, že zákonodárství je velmi spletité a vydáním Nového občanského zákoníku (NOZ) nepřestaly platit všechny další předpisy, které se k problematice vztahují.
NOZ a další předpisy přímo vyžadují, aby představenstvo řadu informací shromažďovalo. Smí to však dělat?
Podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo jiné, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

Každý předseda, nebo jiný člen volených orgánů si uvědomuje, že některé informace mají důvěrný charakter a mohou k nim mít přístup pouze určité osoby. To by mohlo vyústit k maximálnímu utajování informací před členy.
Na druhé straně naopak stojí právo členů na informace.
To logicky pramení přímo z ústavy a zejména z listiny základních práv a svobod.
Např. některý člen je v prodlení s platbami. Mají ostatní členové právo to vědět? Mají právo vědět, kolik dluží? Nebo zveřejněním pro členy riskuje předseda žalobu pro porušování zákona o ochraně osobních údajů?

Hrozí vám žaloba?

Neplatič, jehož chování může ve výsledku ohrozit majetek členů, se cítí dotčen zveřejněním informace o svých dluzích a podá na předsedu žalobu o odškodné za neoprávněné zveřejnění jeho dluhů. Je důvod se toho bát?
Obecně nemůžete v právním státě nikomu zabránit, aby na vás podal žalobu. Může podat žalobu o náhradu škody třeba na miliardu Kč.
Rozhodující však je, jak s takovou žalobou uspěje u soudu.
Když totiž nevyhovíte výše uvedenému právu ostatních členů, aby se o tom včas dozvěděli, a pak vznikne rozsáhlá škoda, může být předseda oprávněně žalován ze spolčení s dlužníkem a skrýváním důležitých informací před členy, a ti mohou spor přesvědčivě vyhrát se značným odškodným.

Vypíchněme z citovaného dokumentu klíčové věty:

Aby mohl každý vlastník jednotky uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti vyplývající z tohoto zákona má právo na informaci o tom, jak ostatní spoluvlastníci plní svou povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku.

V tomto případě se nejedná o předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému subjektu, ke kterému je třeba souhlas.

Každý vlastník je subjektem údajů i osobou, která v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přichází u správce nebo zpracovatele do styku s osobními údaji a je povinna podle § 15 zákona zachovávat mlčenlivost. Tomu by měl odpovídat i zvolený způsob informování spoluvlastníků.

Vodné

Vezměme si jiný příklad. Společný domovní vodoměr a rozpočítávání nákladů na vodné a stočné mezi členy. Má soused X právo vědět, kolik vody spotřebuje soused Y?
Uvažujte logicky. Pokud v bytových jednotkách nejsou zavedeny ke každé stoupačce vodoměry, bude probíhat rozdělení podle osob. A zde se střetnou zvyklosti a zájmy sousedů. Soused X tráví 6 měsíců v roce na chalupě, zato soused Y má náročnou manželku, která si denně napustí plnou vanu vody.
Při ceně vodného a stočného to nebude nepatrná škoda, která členovi X vznikne a pokud představenstvo spotřebu vody tají, protože se obává hněvu člena Y, bude jednoho dne čelit žalobě člena X.
Tak zavedeme v každém bytě vodoměry a je vyhráno - řeknete si.
Řekněme, že jste to prosadili na schůzi, že jste zajistili financování a všechny byty jsou osazeny u všech stoupaček vodoměry. Dokonce se vám podaří, aby se v jednom určeném dni podařilo odečíst stavy jak patního vodoměru, tak všech ostatních instalovaných vodoměrů v bytech, a nestane se, že by někdo byl měsíc nedostupný k odečtu, ačkoli vodu spotřebovává dál.
Utajíte tedy spotřebu pro ochranu člena Y, který se stydí za neekologické chování své ženy.
Jenomže přidružené vodoměry k poměrovému rozdělování spotřeby mají omezenou dobu k poviné revizi:

vodoměry na teplou užitkovou vodu - 4 roky
vodoměry na studenou vodu - 6 roků

Co když má člen X oprávněné podezření, že revize neproběhla řádně, a že některé vodoměry, zvláště v koupelně člena Y, neprošly revizí, a on opět doplácí na druhé?
Není jednodušší se opřít o vyjádření ÚOOÚ a tabulku se spotřebou uveřejnit na webových stránkách domu s přístupem pro členy?

Omezení odpovědnosti

Zde uváděné informace jsou všeobecného charakteru se snahou pomoci bytový družstvům a SVJ v jejich nesnadném rozhodování ohledně shromažďování, udržování a ochraně informací. Nezaručujeme ovšem, že vše, co se zde dočtete, je v naprostém souladu se všemi představitelnými zákony, vyhláškami, usneseními Nejvyššího soudu a dalšími předpisy, např. s vaším domovním řádem. K tomu slouží kvalifikovaní právníci a právní kanceláře. Musíte sami rozlišit, kdy je třeba se na specialisty práva obrátit.

Nástěnka

Web pro bytové domy

obrázek
Web pro bytové domy nechává obyvatele domu nahlédnout pod pokličku běžných informací. Kromě investic a výdajů mohou najít na webu pro své SVJ celou řadu informací nepřístupných veřejnosti. Termíny domovních schůzí nebo plánovaných revizí, zápisy z jednání orgánů společenství, důležitá havarijní čísla, kontakty na správce domu, energetický štítek domu, zprávy o hospodaření a mnoho jiného.
246 033 077 | obchod@als.cz
Stránky pro správní firmy nemovitostí
Stránky pro bytová družstva
Stránky pro Společenství vlastníků bytových jednotek
Domů - Stránky pro bytová družstva
Poptávka webu

Created by © 2016 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign