Stránky pro bytová družstva

Proč by mělo mít bytové družstvo webové stránky?

Proč by mělo mít bytové družstvo webové stránky?Webové stránky pro družstvo jsou v dnešní době již nutností, a to jak z pohledu legislativy, tak z pohledu plnění informační povinnosti vzhledem k družstevníkům (nájemcům) a podnájemcům. Www stránky družstva nejen chrání z hlediska zodpovědnosti vedení bytového družstva, ale zároveň poskytují nájemníkům vyšší standard přístupu k informacím a to i zpětně, aniž by museli časově zatěžovat vedení družstva žádostmi o dohledávání některých archivních dokumentům.

V dotované variantě stránek pro družstva Nonprofit, získává družstvo kromě naplnění zákonných povinností i komfortní a cenově zvýhodněné dotované webové stránky, s možností nastavení oprávnění k prohlížení citlivých údajů a zvolených sekcí jen pro určité osoby, možností obesílání družstevníků a podnájemníků informačními emaily přímo z webu, vedení kalendáře domů s důležitými termíny a další pro družstvo nutné funkčnosti.

Od 1. 1. 2014 je účinný zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který v § 636 upravuje povinnost zveřejnit pozvánku na členskou schůzi na webových stránkách družstva. Zveřenění pozvánky umožňuje dále zveřejnit další podklady, týkající se bodů jednání, aby se s nimi členové družstva mohli předem seznámit.

Informace které by bytové družstvo mělo mít na webových stránkách družstva

- údaje o nemovitostech, IČO družstva, bankovní účet, popis správné identifikace plateb, adresa, kontakty na vedení družstva jsou základními informacemi, které by měly být snadno dohledatelné na webu družstva.

- Stanovy – platné i předchozí,

- domovní řád

- termíny plánovaných schůzí SVJ

- pozvánky na schůze včetně příloh (nutné zveřejnění na webu družstva ze zákona)

- zápisy ze schůzí bytového družstva včetně příloh a přijatých usnesení

- informace o výběrovém řízení při plánování oprav a rekonstrukcí

- termíny zahájení oprav a rekonstrukcí

- termíny odečtů elektroměrů, plynoměrů či vodoměrů

- termín revizí plynu, komínů, rozvodů televizního signálu v družstevním domě, revizí elektro či kotelny, revizí a kontrol kotlů a tepelných rozvodů.

- informace o úklidové firmě zajišťující úklid domu, termíny úklidu

- vyúčtování spotřeby vody a elektřiny

- ceny za odebírané služby, jako vodné, stočné, elektřina ve společných prostorách, výtah, satelit, internet

- detailní vyúčtování oprav a rekonstrukcí

- kontakty na správce nemovitosti, telefonní čísla, na něž lze nahlásit zjištěné závady společných prostor domu

- průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona

- informace o požární ochraně objektu sestávající z požárních hlásičů, hasicích přístrojů, použití nehořlavých materiálů a řešení únikových cest,

- informace o pojištění domu, text pojistné smlouvy

- práva a povinnosti družstevníků

- kontaktní údaje na servisního technika výtahu a výtahové šachty

- informace o plánované odstávce dodávky pitné vody či elektrické energie v souvislosti s rekonstrukcí

Výhody webových stránek pro družsva - web Resident

Výhody webových stránek pro družsva - web ResidentStránky Resident pro bytové domy v družstevním vlastnictví

Specializované stránky Resident jsou webové stránky vytvořené speciálně pro potřeby bytových domů, majitelů bytů i jejich nájemníků. S bytovým domem je spojena řada provozních a administračních úkonů. Členové družstva mají právo být informováni o provozních záležitostech bytového domu. Resident je revoluční webový projekt pro bytové domy a pro družstevníky / nájemníky, jimž není lhostejné, co se děje s jejich penězi. Webové stránky pro bytový dům zlepší informovanost nájemníků a podnájemníků. Družstevní nájeníci se mohou ve vztahu ke správní firmě řídit heslem důvěřuj, ale prověřuj. Nemělo by jim být lhostejné, na jaké projekty peníze z fondu oprav poputují.

Web pro bytové domy nechává obyvatele domu nahlédnout pod pokličku informací. Kromě investic a výdajů mohou najít na webu družstva celou řadu informací. Termíny domovních schůzí, důležitá havarijní čísla, kontakty na správce domu, energetický štítek domu a mnoho jiného.

 

Ach ty povinnosti

S nájemní smlouvou k družstevnímu bytu za něj přebíráte zodpovědnost a stáváte se součástí skupiny členů bytového družstva.  Kromě  bytu se stáváte částečně zodpovědnými za společné prostory bytového domu. Jestliže si chcete užívat vlastního života a nestresovat se starostmi navíc, pravděpodobně raději přenecháte starosti s vaším domem některé ze správních firem. Většina z nás se velice ráda zbavuje zodpovědnosti za cokoli. Náš vlastní život je nám pochopitelně přednější. Přesto byste se měli zajímat o výši provozních domovních nákladů. Web pro bytový dům je ideálním místem k ukládání a hledání informací o domě. Jestliže ještě žádný domovní web nemáte, můžete zcela zdarma vyzkoušet stránky Resident pro bytová družstva. Rádi Vám připravíme demoverzi, na níž si vyzkoušíte webové stránky pro družstva a jejich snadnou správu včetně možnosti nastavení oprávnění k zobrazení určitých informací jen určitým definovaným osobám. To umožňuje ukládat nájemníkům dokonce vyúčtování služeb viditelné každému jen to jeho konkrétní.

Máte také zájem o web pro bytové družstvo? Vyzkoušejte si jej zdarma na demo verzi.

Nezávazná poptávka

Nástěnka

Web pro bytové domy

obrázek
Web pro bytové domy nechává obyvatele domu nahlédnout pod pokličku běžných informací. Kromě investic a výdajů mohou najít na webu pro své SVJ celou řadu informací nepřístupných veřejnosti. Termíny domovních schůzí nebo plánovaných revizí, zápisy z jednání orgánů společenství, důležitá havarijní čísla, kontakty na správce domu, energetický štítek domu, zprávy o hospodaření a mnoho jiného.
246 033 077 | obchod@als.cz
Stránky pro správní firmy nemovitostí
Stránky pro bytová družstva
Stránky pro Společenství vlastníků bytových jednotek
Domů - Stránky pro bytová družstva
Poptávka webu

Created by © 2016 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign